02-8376 6100 info@satatech.fi

COVID-19
KORONAVIRUS JA ILMANVAIHTO

Tiedote - Koronaviruksen vaikutukset toimintaan

EUROOPPALAISTEN LVI-JÄRJESTÖJEN REHVA:N YHTEENVETO

 • riittävä jatkuva ilmanvaihto 24/7 vähentää altistusta
 • ulkoilmaa ilmanvaihtoon mahdollisimman paljon
 • ei palautusilmaa
 • ikkunatuuletusta voidaan käyttää ilmanvaihdon lisäämiseksi
 • huoneilman kosteudella ei vaikuta virukseen, kosteus hillitsee virusta vasta suhteellisen kosteuden ylittäessä 80 %
 • huonelämpötilalla ei ole merkitystä, lämpötila hillitsee virusta vasta yli 30 C lämpötiloissa
 • alhainen ilman kosteus heikentää hengitysteiden vastustuskykyä virukselle, ilman kosteuden säätely ei ole kuitenkaan tarpeen
 • mahdollisten vuotojen vuoksi regeneratiivista lämmöntalteenottoa vältettävä epidemian aikana
 • kanavien puhdistuksella ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (pienet hiukkaset kulkevat ilman mukana, eivätkä tartu pintoihin)
 • ilmanvaihtolaitoksen suodattimilla ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (hiukkaskoko on 80-160 nm)
 • huonekohtaisilla ilmanpuhdistimilla voidaan vaikuttaa viruspitoisuuteen huoneilmassa edellyttäen että suodatin HEPA-tasoa.

MITÄ ILMANVAIHDOSSA JA -SUODATUKSESSA TULEE OTTAA HUOMIOON KORONA-AIKANA?

Covid-19 -viruksen leviäminen on aiheuttanut huolta ja herättänyt kysymyksiä. Monet ilmanvaihtopalvelujen parissa työskentelevät pohtivat, miten tartuntaa voidaan ehkäistä ja leviävätkö vaaralliset virukset ilmanvaihtojärjestelmän kautta.

Yleistä viruksista

Miljoonat virukset kerääntyvät ilmaan ja pintoihin ja voivat levitä pienestäkin kosketuksesta. Kehon eritteet, kuten sylki tai lima, leviävät ilmaan pieninä pisaroina yskiessä tai aivastaessa. Tutkijoiden mukaan pisarat voivat kulkea eteenpäin useita metrejä ja mukana leviävät virukset voivat viipyä ilmassa jopa 10 minuuttia. Ne voivat myös tarttua ilmassa oleviin muihin hiukkasiin ja levitä niiden mukana. Virus voi pysyä hengissä jopa neljä tuntia huoneenlämmössä. Joissakin tapauksissa virus voi levitä myös eläinten kautta. Koronavirukset ovat kooltaan noin 0,16 µ(1 µm on millimetrin tuhannesosa). Vertailuna esimerkiksi siitepölyhiukkanen on kooltaan keskimäärin 50 µm.

Virusten kulkeutuminen ilmanvaihtojärjestelmään

Virusten kulkeutuminen huonetiloista ilmanvaihtojärjestelmään poistoilman mukana on erittäin epätodennäköistä. Vaikka niin tapahtuisi, äärimmäisen pienen kokonsa vuoksi, virukset eivät pysähdy tavallisiin ilmanvaihdon suodattimiin, joten tartuntariski niitä vaihdettaessa on pieni. Myöskään virusten kulkeutuminen tuloilman mukana ei ole todennäköistä. Suodattimia vaihdettaessa suositellaan samaa suojavarustusta, jota muulloinkin tulee käyttää vaihtotyössä sekä siihen liittyviä menettelytapoja, kuten käytetyn suodattimen pakkaamista tiiviiseen muovipussiin.

Onko tarpeen pysäyttää ilmanvaihto kokonaan tai jättää suodattimet vaihtamatta?

Ei. Ilmanvaihdon tarkoitus on varmistaa hyvät olosuhteet sekä ihmisten terveydelle että rakennuksen kunnolle. Ilmanvaihdon pysäyttäminen nostaa mikrobien otollisten kasvualustojen lisääntymisriskiä huomattavasti, vaikka tilassa ei olisi yhtäkään henkilöä. Kun tilassa on henkilöitä, ilmanvaihto huolehtii hyvistä sisäilmaolosuhteista pitämällä yllä riittävää happitasoa sekä poistamalla ilmasta hiilidioksidia ja muitepäpuhtauksia. Ilmanvaihto pienentää myös ilmassa olevien pöly- ja pienhiukkasten määrää, mikä vähentää viruksien hengitysvyöhykkeellä pysymisen mahdollisuuksia.

Mikäli ilmanvaihdon suodattimia ei vaihdeta normaalien vaihto-ohjelmien mukaisesti, on riskinä niiden tukkeutuminen, mikä osaltaan heikentää sisäilman laatua ilmanvaihdon pienentyessä. Tämä voi mahdollistaa mikrobien kasvun sekä laitteistoissa että suodattimissa itsessään.

Mikä suodatin valitaan, jos halutaan suodattaa koronaviruksia?

Koronaviruksen pienestä koosta johtuen sen suodattamiseksi suosittelemme vähintään standardin EN1822:2009 mukaisen HEPA H13-luokan suodattimen käyttöä. Normaaleja ilmanvaihtokoneita ei kuitenkaan ole suunniteltu siten, että niissä voitaisiin käyttää HEPA-suodattimia – eikä se ole tarpeenkaan. Sairaaloissa ja muissa korkean hygienian tiloissa asia on huomioitu eri tyyppisten järjestelmien valinnalla.

Sisätiloissa virusten pitoisuutta hengitysilmassa voidaan pienentää ilmanpuhdistimilla, joissa on vähintään HEPA H13-luokan suodattimetNe suodattavat myös monia muita PM1-pienhiukkasia, joilla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia terveyteenKoska virukset voivat tarttua muihin hiukkasiin, ilmanpuhdistimien käyttö vähentää virusten leviämisriskiä pienentämällä hiukkasten määrää huomattavasti.

Lähde: Camfil Oy, https://www.camfil.com/fi-fi/insights/biotieteet-ja-terveydenhuolto/virus ja Camfil Oy:n asiakastiedote 20.3.2020

Toimipisteeemme sijaitsee Raumalla yli 600 m2 toimitiloissa. Yritys on täysin yksityisomistuksessa. Henkilöstömme koostuu lähes kahdestakymmenestä alansa ammattilaisesta.

Suoritamme urakointia pääsääntöisesti Satakunnan alueella. Yksittäisiä asennusprojekteja suoritamme myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Laajat palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Asiakkaitamme ovat julkishallinto, yritykset, rakennusliikkeet, taloyhtiöt ja kotitaloudet.

YHTEYSTIEDOT

Hakuninvahe 1, 26100 Rauma
Puh. 02-8376 6100
Sopimuspäivystys 24/7: 040-660 7882
info@satatech.fi

Avoinna arkisin 7.00-16.30

Katso kaikki yhteystiedot

Seuraa meitä Facebookissa

©2022 Satatech Talotekniikka Oy