02-8376 6100 info@satatech.fi

AUTOMAATIO

ÄLYKÄS TALOTEKNIIKAN AUTOMAATIO

Tarjoamme palvelut kiinteistöautomaatiojärjestelmiin. Automaatiojärjestelmän avulla voidaan ohjata esimerkiksi kiinteistön LVIS-järjestelmää, energiankulutusta, kulunvalvontaa ja palohälytysjärjestelmää yhden käyttöliittymän takaa. Automaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti ja automaatiolla on suuri merkitys energiatehokkuuteen.

Toteutamme automaatioratkaisuja uudiskohteista saneerausjärjestelmiin.

Kohteen automaatio voidaan toteuttaa paikallisohjauksella, omalla käyttöliittymällä tai tarvittaessa järjestelmä voidaan kytkeä Satatech Talotekniikka Oy:n valvomoon.

SATATECH TALOTEKNIIKKA OY – 24/7 VALVOMO

Satatech Talotekniikka Oy tarjoaa asiakkailleen myös rakennusautomaation kaukovalvontaa. Valvomon avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempaa kiinteistön järjestelmien ylläpitoa, nopeaa reagointia vikatilanteisiin ja seuraamaan järjestelmien energiankulutusta. Valvomoon liitettävistä järjestelmistä ja palveluista voidaan sopia aina tapauskohtaisesti.

KUSTANNUSTEN SÄÄSTÖ JA HALLINTA

 Valvomon avulla voidaan ohjata lämpötilaa, ilmanvaihtoa ja valaistusta tarpeen ja käyttötilanteen mukaan. Kiinteistön lämpötilaa voidaan säätää etänä, käymättä paikanpäällä. Tämän avulla rakennuksen energiankulutus saadaan kokonaisvaltaisesti hallintaan.

TEHOSTUNUT HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

 Hälytykset ja vikatiedot saadaan valvomojärjestelmään välittömästi, ympäri vuoden. Hälytykset saadaan tarvittaessa suoraan puhelimeen. Tämän avulla voimme reagoida kriittisiin vikatilanteisiin entistä nopeammin. Hälytykset saadaan ohjattua suoraan oikeille henkilöille.

Kohteen etäyhteysmahdollisuus helpottaa huoltotyötä ja pienentää huollosta aiheutuvia kustannuksia. Moni vika saadaan ratkaistua etänä suoraan valvomosta, käymättä paikanpäällä. Valvonnan avulla myös kohteen huolto osataan ajoittaa paremmin oikeaan ajankohtaan.