02-8376 6100 info@satatech.fi

SUUNNITTELU

TALOTEKNIIKKAA SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN

Tarjoamme ”avaimet käteen” palvelut ilmastointiin, kuivaukseen, kostutukseen, tarkkuusilmastointiin, lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Lämmöntalteenottojärjestelmät ja energiansäästölaskelmat ovat viime vuosina tulleet yhä suositummiksi johtuen energiansäästötoimenpiteistä. Laskelmilla löydämme energiaa tuhlaavat kohteet kiinteistöstä.

Sadat toimivat toteuttamamme järjestelmät kahdenkymmenen vuoden aikana eivät ole sattumaa. Osaamme alan.

LÄHTÖKOHTANA TOIMIVUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI

Suunnittelussa panostamme järjestelmän energiatehokkuuteen sekä kokonais- ja elinkaarikustannuksiltaan edulliseen ratkaisuun aina asiakkaan tarpeet huomioiden.

N

LAADUKKAAT TUOTTEET

f

TOIMIVA JÄRJESTELMÄ

PIENET ELINKAARIKUSTANNUKSET