ENERGIAPALVELUT

ENERGIAYSTÄVÄLLISET RATKAISUT SANEERAUS- JA UUDISKOHTEISIIN

Tarjoamme laajat energiapalvelut kaikkiin palvelualoihimme liittyen. Vahvuutemme on uusiutuvan energian ratkaisut, joita ovat esimerkiksi ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteet tai lämpöpumpputekniikalla toteutettava lämmitys.

Järjestelmä voi koostua yhdestä yksittäisestä laitteesta aina suureen, koko kiinteistön kattavaan kokonaisuuteen. Uudisrakentamisessa panostamme suunnittelu- ja toteutusvaiheessa energia- ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja minimoimme tulevaisuuden huoltokustannukset.

?
  • 54% 54%
  • 22% 22%
  • 36% 36%

SÄÄSTÖÄ MODERNEILLA JA ÄLYKKÄILLÄ RATKAISUILLA

  • 44% 44%
  • 78% 78%
  • 29% 29%

LÄMMÖNTALTEENOTTO

Lämmöntalteenottoratkaisuissa olemme erikoistuneet poistoilmanvaihdon energian talteenottoon. Kiinteistöistä poistetaan valtava määrä hyödynnettävissä olevaa lämpöenergiaa huippuimureiden kautta ulos.

Poistoilmanvaihdosta saatava lämpöenergia voidaan siirtää esimerkiksi tuloilman lämmitykseen tai poistolämpöpumpun avulla veden esilämmitykseen.

Kehittyneen suodatustekniikan vuoksi teollisuuden epäpuhdasta ilmaa voidaan myös ottaa talteen.

IV-konehuone
REFERENSSIKOHDE / LÄMMÖNTALTEENOTTO
Pintos Oy, Lapin tehdas

Pintoksen Lapin tehtaan ilmanvaihtojärjestelmä saneerattiin laajennuksen yhteydessä. Ennen saneerausta tehtaan poistoilma johdatettiin suoraan ulkoilmaan.

Saneerauksessa asennettiin uusi ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla, jonka avulla lämmin poistoilma hyödynnetään tuloilman lämmitykseen. Järjestelmän tuloilma lämpenee lähes koko vuoden pelkästään poistoilmasta saatavan energian avulla.

VAPAAJÄÄHDYTYS

Jäähdytysratkaisuissa palveluvalikoimaamme kuuluu vapaajäähdytysratkaisut, jossa käytetään veden jäähdyttämiseen kylmää ulkoilmaa. Perinteiseen kompressorijäähdytykseen verrattuna saavutetaan suuret säästöt.

Vapaajäähdytys soveltuu kohteisiin, joissa jäähdytystä tarvitaan myös talviaikaan prosessin toimintaan.

REFERENSSIKOHDE / VAPAAJÄÄHDYTYS
Sinituote, Kokemäen tehdas

Sinituotteen Kokemäen tehtaan prosessivedenjäähdytin uusittiin saneerauksen yhteydessä vapaajäähdytystä hyödyntävään laitteistoon.

Vapaajäähdytys oli kohteeseen luonteva vaihtoehto, koska tehtaan prosessi tarvitsee kylmennettyä vettä myös talvella. Talviaikaan kylmennetty vesi tuotetaan suoraan ulkoilmasta saatavalla jäähdyttävällä vaikutuksella.

LÄMPÖPUMPUT

Olemme erikoistuneet lämpöpumpputekniikalla toteutettavaan lämmitykseen ja jäähdytykseen. Lämpöpumpputekniikkaa hyödynnetään kotitalouksissa ja suurissa kiinteistöissä, kuten teollisuushalleissa. Lämpöpumpulla voidaan lämmittää ilmaa tai vettä.

Valikoimassamme on ilma-, ilmavesi-, poistoilma- ja kiinteistölämpöpumput.

AURINKOENERGIA

Aurinkoenergia on luonnon uusiutuvaa energiaa, jota voidaan hyödyntää aurinkokeräimien avulla veden lämmitykseen tai paneeleiden avulla kiinteistön sähköntuottoon.

Aurinkokeräimet voidaan toteuttaa osana hybridijärjestelmää ja liittää esimerkiksi lämpöpumppuun.

REFERENSSIKOHDE / AURINKOENERGIA
Merijakamon Löylymestari

Raumalla sijaitseva Merijakamon Löylymestari hyödyntää aurinkoenergiaa käyttöveden lämmitykseen.

Kohteessa käyttöveden kulutus on jatkuvasti suurta, jonka ansiosta aurinkoenergiasta saadaan suuri hyöty veden lämmitykseen.

ÄLYKÄS ILMANVAIHTO

Kehittynyt talotekniikan automaatio antaa mahdollisuudet älykkäälle ilmanvaihdolle. Antureiden avulla kiinteistön sisäilmaa tarkkaillaan ja ilmanvaihdon tehoa säädetään tarpeen mukaan. 

Älykäs ilmanvaihto takaa jatkuvasti miellyttävät sisäilmaolosuhteet ja tuo säästöä energiakustannuksiin. Ohjaus voidaan toteuttaa vyöhykekohtaisesti tai jopa huonekohtaisesti, jolloin huoneen käyttäjä saa valita itselleen miellyttävät olosuhteet.

REFERENSSIKOHDE / ÄLYKÄS ILMANVAIHTO
Pohjoiskehän koulu

Pohjoiskehän koulu Raumalla hyödyntää ilmanvaihdossa tekniikan mahdollistamaa älykkyyttä. Jokaisen luokkatilan sisäilmaa tarkkaillaan antureiden avulla, jonka mukaan ilmanvaihdon tehoa ohjataan.

Järjestelmä tuo suurta säästöä, koska ilmanvaihtoa tehostetaan tiloissa vain tarpeen mukaan. Tilan käyttöajan ulkopuolella ilmaa vaihdetaan minimiteholla.

HYBRIDILÄMMITYS

Hybridilämmitys voidaan toteuttaa esimerkiksi liittämällä ilmavesilämpöpumppu olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Tällöin energiatehokas lämpöpumppu toimii järjestelmän ensisijaisena lämmönlähteenä ja vanha lämmitysjärjestelmä avittaa huippupakkasten aikaan.

Tämä järjestelmä takaa erinomaisen hyötysuhteen ja maltillisemmat investointikustannukset. Järjestelmä on myös toimintavarma, koska toisen järjestelmän vikaantuessa kiinteistön lämmöntuotto ei katkea.

Hybridijärjestelmien vaihtoehdot ovat lähes rajattomat ja ne sopivat aina kotitalouksista suuriin kiinteistöihin.

REFERENSSIKOHDE / HYBRIDILÄMMITYS
S-Market, Rauma, Eura, Säkylä

Osuuskauppa Keulan S-Marketit Raumalla, Eurassa ja Säkylässä hyödyntävät ilmanvaihdon tuloilman lämmitykseen kaupan kylmälaitteiden tuottamaa lauhdelämpöä.

Kaupan alalla hybridilämmitys on järkevä vaihtoehto, koska kylmälaitteet tuottavat lauhdelämpöä myös talviaikaan, jolloin on tarvetta myös lämmitysenergialle.

PUHALLINSANEERAUS

Ilmanvaihto tarvitsee toimiakseen puhaltimia, joiden avulla ilma liikkuu. Kehittynyt puhallintekniikka mahdollistaa uuden energiatehokkaan puhaltimen asennuksen suoraan vanhan paikalle.

Samassa yhteydessä järjestelmään voidaan liittää mittausantureita, joiden avulla puhaltimen kierrosnopeutta muutetaan olosuhteiden mukaan. Valikoimasta löytyy kammiopuhaltimet ja huippuimurit. 

Puhallinsaneeraus on kannattava toteuttaa etenkin, kun vanha järjestelmä rikkoontuu tai tarvitsee huoltoa.

Teollisuusilmanvaihdon tuotteet ja asennukset.
REFERENSSIKOHDE / PUHALLINSANEERAUS
As Oy Rausama

Asunto Osakeyhtiö Rausaman ilmanvaihtojärjestelmä saneerattiin ja nykyaikaistettiin kauttaaltaan linjasaneerauksen yhteydessä. Taloyhtiön ilmanvaihdosta huolehtii jatkossa älykkäät huippuimurit, jotka on varustettu paine- ja lämpötilaohjauksella. Tällöin rakennuksen ilmanvaihto pysyy jatkuvasti vakiona.

Kohteen huippuimurit varustettiin lisäksi lämmöntalteenotolla, jossa poistoilmalämpöpumpun avulla energia siirretään kiinteistön lämmitykseen.

IV-kone kylpyhuoneessa.

LTO-KONEET PIENTALOIHIN

Pientalojen lämmöntalteenotolla varustetut ilmanvaihtokoneet ovat viime vuosina kehittyneet. LTO-hyötysuhde on jopa 80% ja koneet on varustettu energiapiheillä EC-moottoreilla. Koneet on varustettu antureilla, joiden avulla ilmanvaihtoa ohjataan sisäilman kosteuden ja lämpötilan mukaan. Uuden koneen asennus vanhan paikalle sujuu vaivattomasti.

Parantunut suodatustekniikkaa takaa laadukkaamman sisäilman.

REFERENSSIKOHDE / LTO-KONEET
Omakotitalo, Rauma

Vuonna 1991 valmistuneessa omakotitalossa oli Ilmava 100 iv-koje, joka löyty useasta 90-luvun alun talosta. Vanha iv-koje vaihdettiin uuteen Vallox 121 LTO-kojeeseen. Koneen vaihto oli vaivatonta, koska Vallox 121 sopii suoraan vanhoihin Ilmava 100:n kanavalähtöihin eli erillisiä kanaviston muutostöitä ei jouduttu tekemään.

Muutoksen jälkeen ilmanvaihdon energiatehokkuus parani kehittyneen lämmöntalteenoton vuoksi. Uudet koneet ovat myös hiljaisempia ja niissä on laaja skaala erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

MITTAUS- JA SÄÄTÖPALVELUT

Ilmanvaihdon tai vesivirtojen mittaamisella voidaan saavuttaa energiansäästöä. Nykyinen järjestelmä saattaa olla epätasapainossa tai mitoitus voi olla pielessä aiheuttaen näin turhia kustannuksia esimerkiksi puhaltimien tai pumppujen käydessä tarpeettoman suurella teholla.

Mittaus- ja säätöpalvelu tasapainottaa järjestelmän ja optimoi sen toimimaan kannattavalla tavalla.

HUOLLON ELINKAARIPALVELUT

Talotekniikkahuoltomme avulla varmistat, että järjestelmä toimii, niin kuin sen pitää. Palveluvalikoimaamme kuuluu sopimushuollot ja yksittäiset vikahuollot tai tarkastukset.

Sopimushuolloissa vastaamme järjestelmän huollosta sovittuna ajankohtana.

SATATECH CONNECT -PALVELU

Satatech Connect -palvelussa järjestelmä liitetään etävalvomoon, jolloin kohdetta pystytään hallitsemaan etänä. Satatech Connect -palvelun avulla järjestelmän hälytykset reititetään suoraan valvomoon ja päivystäjälle. Järjestelmän sisältö ja mahdolliset hälytystasot sovitaan yhdessä asiakkaan tarpeiden kanssa.

Palvelun avulla asetusarvojen muutokset pystytään tekemään etänä, ilman käyntiä kohteessa. Vikatilanteiden nopea reagointiaika takaa sen, että kiinteistön käyttäjät eivät välttämättä edes havaitse vikaa, kun se on jo korjattu.

REFERENSSIKOHDE / SATATECH CONNECT
Raumaster Oy

Raumaster Oy:n toimistotilat Raumalla ovat Satatech Connect -palvelun piirissä. Kohteen koko talotekniikkajärjestelmiä pystytään hallitsemaan etänä, käymättä kohteessa. Lisäksi mahdolliset hälytykset reitittyvät suoraan Satatechin päivystyspalveluun.

SIIRRÄ JÄRJESTELMÄN HUOLTO MEIDÄN VASTUULLE, LIITY SOPIMUSASIAKKAAKSI

HUOLTOSOPIMUS

Voit valita joko kertahuollon, tai tehdä kanssamme jatkuvan huoltosopimuksen, jolloin huollamme järjestelmän aina sovittuna ajankohtana. Sopimushuollon yksityiskohdista voimme sopia aina tapauskohtaisesti. Räätälöimme asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden mukaisen huoltopaketin.

Lisäksi erillisellä sopimuksella järjestelmät ovat liitettävissä kaukovalvontaamme.

Toimipisteeemme sijaitsee Raumalla yli 600 m2 toimitiloissa. Yritys on täysin yksityisomistuksessa. Henkilöstömme koostuu lähes kahdestakymmenestä alansa ammattilaisesta.

Suoritamme urakointia pääsääntöisesti Satakunnan alueella. Yksittäisiä asennusprojekteja suoritamme myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Laajat palvelut ovat kaikkien käytettävissä. Asiakkaitamme ovat julkishallinto, yritykset, rakennusliikkeet, taloyhtiöt ja kotitaloudet.

YHTEYSTIEDOT

Hakuninvahe 1, 26100 Rauma

02-8376 6100

info@satatech.fi

Avoinna arkisin 7.00-16.00

Y-tunnus: 2575266-3

Seuraa meitä Facebookissa

Seuraa meitä Instagramissa

©2024 Satatech Talotekniikka Oy